Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes Domes sastāvs

Vides un ūdenssaimniecības katedra

Lagzdiņš Ainis

Profesors

Sudārs Ritvars

Profesors

BŪVKONSTRUKCIJU KATEDRA

Andersons Guntis

Vadošais pētnieks

Kreilis Jānis

Asociētais profesors

Skadiņš Ulvis

Asociētais profesors

Ozola Lilita

Profesors

ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA

Brencis Raitis

Profesors

Gusta Sandra

Asociētais profesors

Preikšs Ilmārs Lektors

Skujāns Juris

Vadošais pētnieks

Tilgalis Ēriks

Vadošais pētnieks

Ziemeļnieks Reinis

Asociētais profesors

ZEMES PĀRVALDĪBAS UN ĢEODĒZIJAS KATEDRA

Celms Armands

Asociētais profesors 

Jankava Anda

Profesors

Paršova Velta

Vadošais pētnieks

Puķīte Vivita Profesors

AINAVU ARHITEKTŪRAS UN PLĀNOŠANAS KATEDRA

Īle Una

Docents

Ņitavska Natalija

Profesors

Urtāne Māra

Profesors

Skujāne Daiga Profesors

Ziemeļniece Aija

Profesors

DEKANĀTS

Ažīts Bruno

Pārvaldnieks

Zunda Vera

Dekanāta galvenais speciālists

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

Eihe Paula

Studējošo pašpārvaldes vadītāja

Burmika Sindija

Zemes ierīcības un mērniecības st.pr. 3.k.

Rudzīte Evija 

Ainavu arhitekt. un plānošanas st.pr.3.k.

Ziemelis Jānis

Zemes ierīcības un mērniecības st.pr. 4.k.

Skudra Mairita 

Vides un ūdenssaimniecības st. pr. 4.k.

Grābens Kaspars 

Būvniecības st.pr. 3.k.