Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes Domes sastāvs

Vides un ūdenssaimniecības katedra

Lagzdiņš Ainis

Asociētais profesors

Sudārs Ritvars

Profesors

BŪVKONSTRUKCIJU KATEDRA

Andersons Guntis

Vadošais pētnieks

Kreilis Jānis

Asociētais profesors

Skadiņš Ulvis

Asociētais profesors

Ozola Lilita

Profesors

ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRA

Brencis Raitis

Asociētais profesors

Gusta Sandra

Asociētais profesors

Skujāns Juris

Profesors

Tilgalis Ēriks

Vadošais pētnieks

Ziemeļnieks Reinis

Asociētais profesors

Žodziņa Maija

Lektors

ZEMES PĀRVALDĪBAS UN ĢEODĒZIJAS KATEDRA

Baumane Vivita

Asociētais profesors

Celms Armands

Docents

Jankava Anda

Profesors

Paršova Velta

Profesors

AINAVU ARHITEKTŪRAS UN PLĀNOŠANAS KATEDRA

Īle Una

Docents

Ņitavska Natalija

Asociētais profesors

Urtāne Māra

Profesors

Vugule Kristīne

Lektors

Ziemeļniece Aija

Profesors

Zigmunde Daiga

Profesors

DEKANĀTS

Ažīts Bruno

Pārvaldnieks

Zunda Vera

Dekanāta galvenais speciālists

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

Dreimane Lelde

Ainavu arhitekt. un plānošanas st.pr. 4.k.

Ozoliņa Sandija

Studējošo pašpārvaldes vadītāja

Pilecka Jovita

Vides, ūdens un zemes inž. zin. Mg. 1.k.

Stendzeniece Kristīne

Zemes ierīcības un mērniecības st.pr. 2.k.

Ševčika Vladislava

Būvniecības st. pr. 3.k.

Trifane Alise

Vides un ūdenssaimniecības st. pr. 3.k.

PIEAICINĀTIE

Grīnfelde Inga

Viesdocents

Siļķe Kārlis

Viesdocents

Šteinerts Andris

Asociētais profesors (Emeritus)

Štrausa Silvija

Asociētais profesors (Emeritus)