Pārlekt uz galveno saturu

LLU izsludina ziemas uzņemšanu ainavu arhitektūras maģistrantūrā

Attēla autors: No LLU arhīva

No 25. janvāra līdz 2. februārim Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā izsludina ziemas uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Ainavu arhitektūra un plānošana".

Studiju programma paredzēta speciālistiem, kuri vēlas uzsākt patstāvīgu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā, veicot ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu.

Pēc studijām absolventi iegūst profesionālo maģistra grādu ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta kvalifikāciju. Ja pretendentam jau ir ainavu arhitekta kvalifikācija, tad studiju ilgums ir 1 gads jeb 2 semestri, bet ja absolventam ir inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā, tad studiju ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri.

Pieteikšanās ainavu arhitektūras studijām tiek organizēta elektroniski LLU Informācijas sistēmā, izmantojot savu lietotājkontu. Savukārt 3. februārī Vides un būvzinātņu fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) 205. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 notiek studiju līgumu slēgšana ar jaunajiem maģistrantiem, kuras laikā jāuzrāda dokumentu oriģināli, pieteikuma apliecinājums un maksājuma uzdevums par pieteikumu (maksa par pieteikumu studijām ir 35 eiro un tā jāveic ar bankas pārskaitījumu).

Vairāk informācijas par programmas saturu un studiju plāniem var iegūt LLU mājaslapā, izmantojot saiti https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas/58. Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt LLU Studiju centram pa tālruni 20227755.

Pievienots 20/01/2020