Pārlekt uz galveno saturu

VBF notikusi Igaunijas viesprofesora lekcija par paliekošo spriegumu problēmām būvkonstrukcijās

Attēla autors: No LLU arhīva

27. februārī LLU Vides un būvzinātņu fakultātē norisinājās vieslekcija - seminārs par paliekošo spriegumu problēmām būvkonstrukcijās, ko vadīja būvkonstrukciju katedras viesprofesors Aleksandrs Rjabčikovs. 

Seminārā tika diskutēts par paliekošo spriegumu būtību un izcelsmi, paliekošo spriegumu noteikšanas metodēm, kā arī par paliekošo spriegumu mērījumiem, praksē balstītiem pētījumiem (Igaunijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku grupas pieredzes kontekstā), taču noslēguma tika organizētas diskusijas, kurās radās idejas par paliekošo spriegumu tēmas padziļinātu izpēti. Savukārt semināra noslēgumā bija būvkonstrukciju zinātniskās laboratorijas apskate un konsultācijas par turpmākās sadarbības iespējām konstrukciju testēšanas jomā

Pasākumā piedalījās VBF mācībspēki, studenti, kā arī kolēģi no Inženieru kompetenču centra SIA "CMB". 

Aleksandrs Rjabčikovs 2005.  gadā ir ieguvis doktora grādu inženierzinātnēs un kopš 2006. gada ievēlēts asociētā profesora amatā Mežsaimniecības un lauku inženierijas institūtā struktūranalīzes apakšnozarē. Pašreiz Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014), kura ietvaros Vides un būvkonstrukciju katedrai ir piesaistīts viesprofesors. Aleksandrs Rjabčikovs konsultēs arī katedras zinātnisko darbu izstrādi.

Pievienots 27/02/2020