Pārlekt uz galveno saturu

Sākusies pieteikšanās Viļa Skārda vārdiskās balvas konkursam

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības universitāte līdz 1. aprīlim aicina pieteikt zinātniekus Viļa Skārda vārdiskai balvai inženierzinātnēs (ūdenssaimniecībā un būvzinātnē), kas tiek piešķirta par ieguldījumu inženierzinātņu (ūdenssaimniecībā un būvniecībā) attīstību pasaules un Latvijas mērogā, kā arī par zinātniskajām publikācijām vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. Scopus un Web of Science datubāzēs).

Konkursa nolikums

Pretendentus balvas konkursam var izvirzīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) fakultāšu domes, Latvijas Lauksaimniecības un Meža Zinātņu akadēmijas ( LLMZA) locekļi, zinātnisko institūtu zinātniskās padomes.

Lai pieteikties konkursā, balvu pretendentiem līdz 2019. gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, Jelgavas pilī, 189. telpā, Lielā ielā 2, Jelgava, LV-3001, pievienojot šādus dokumentus - LLU fakultāšu domes, LLMZA locekļu, zinātnisko institūtu zinātnisko padomju ieteikumu, kurā dots koncentrēts balvas pretendenta darba vērtējums un zinātnieka raksturojums, pretendenta zinātniskās darbības kopsavilkumu, zinātnisko publikāciju sarakstu un autora dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae).

Jāatzīmē, ka balvu piešķir reizi mūžā no zinātnieku kolektīva izvirzītam vadošajam zinātniekam. Balvas laureāts saņem diplomu un vienreizēju izmaksu profesora mēnešalgas apmērā.

Pievienots 04/02/2019