Pārlekt uz galveno saturu

VBF profesors emeritus Viesturs Jansons saņem LLU vārdisko balvu

2019. gadā par nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā sumināts izcils LLU zinātnieks – Vides un būvzinātņu fakultātes profesors emeritus Viesturs Jansons. Viņam piešķirta Viļa Skārda LLU zinātnieku vārdiskā balva inženierzinātnēs (ūdenssaimniecībā un būvzinātnē).

Profesors emeritus Viesturs Jansons strādā LLU kopš 1974. gada. No 2002. līdz 2013. gadam bijis Vides un ūdenssaimniecības katedras vadītājs, atbildot par vides un ūdenssaimniecības studiju virzienu toreizējā Lauku inženieru fakultātē. Šis virziens iekļauj arī speciālistu sagatavošanu hidromeliorācijas jomā. Profesors lielu darbu ieguldījis studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” modernizācijā, izmantojot pieredzi, kas gūta ārvalstu universitātēs, augstskolās un zinātniskajos institūtos ASV, Zviedrijā un Norvēģijā.

V. Jansons ir ieguvis lielu pieredzi zinātnisko pētījumu organizēšanā un īstenošanā, iesaistījies daudzos starptautiskos pētniecības projektos. Zinātniskā darbība saistīta ar lauksaimniecības izsauktā ūdeņu piesārņojuma pētīšanu, ūdeņu kvalitātes monitoringu, klimata maiņas ietekmes izpēti uz Latvijas ūdeņiem. Profesors ir plaši pazīstams ārvalstu agroekoloģijas un vides zinātnieku vidū Baltijas un Ziemeļvalstīs, tādējādi arī Vides un ūdenssaimniecības katedrai izveidojusies spēcīga starptautiskā sadarbība.

V. Jansonam Viļa Skārda vārdisko balvu kolēģi pasniedza viņa mājās.

LLU zinātnieku vārdisko balvu mērķis ir veicināt LLU labāko zinātnieku fundamentālos pētījumus noteiktās zinātnes nozarēs. Vienu reizi piecos gados LLU zinātnieku vārdiskās balvas piešķir šādās zinātnes nozarēs: Jāņa Āboliņa balva inženierzinātnē, pārtikas produktu tehnoloģijā; Eižena Ostvalda balva mežzinātnē; Alberta Krastiņa balva informācijas tehnoloģiju zinātnē; Jāņa Bērziņa balva lopkopības zinātnē; Jāņa Berga balva agronomijas zinātnē; Benjamiņa Treija balva ekonomikas zinātnē; Viļa Skārda balva inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā; Arvīda Leppika balva inženierzinātnēs, lauksaimniecības mehanizācijā; Ludviga Kundziņa balva veterinārmedicīnā.

Foto - prof. V. Jansons 2. rindā otrais no kreisās. 

Pievienots 06/06/2019