Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes Domes sastāvs

Vides un ūdenssaimniecības katedra

Grinberga Linda - pētniece

Lagzdiņš Ainis - profesors

Sudārs Ritvars - profesors

Veinbergs Artūrs - docents

Būvkonstrukciju katedra

Fabriciuss Jānis - lektors

Kreilis Jānis - asociētais profesors

Skadiņš Ulvis - asociētais profesors

Ozola Lilita – profesore

Arhitektūras un būvniecības katedra                         

Brencis Raitis - profesors

Gusta Sandra - asociētā profesore

Ieviņa Daina - zinātniskā asistente

Preikšs Ilmārs - lektors

Visockis Edmunds - pētnieks

Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Celmiņa Vita - zinātniskā asistente

Celms Armands - profesors

Goldbergs Grigorijs - docents

Jankava Anda - vadošais pētnieks

Puķīte Vivita - profesore

Silabriedis Gunārs - docents

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Īle Una - asociētā profesore

Markova Madara - docente

Ņitavska Natalija - profesore

Skujāne Daiga - profesore

Stokmane Ilze - docente

Vugule Kristīne - docente

Ziemeļniece Aija - profesore

Dekanāts

Zunda Vera - lietvedības galvenā speciāliste

Studējošo pašpārvalde

     Bružs Linards - Studējošo pašpārvaldes vadītājs

     Grābens Kaspars - Būvniecības st.pr. 5.k. students

     Nagle Tīna - Zemes ierīcības un mērniecības st.pr. 2.k. studente

     Rudzīte Evija - Ainavu arhitekt. un plānošanas. Mg. st.pr. 1.k. studente

     Vileike Sabīne - Vides un ūdenssaimniecības st.pr. 3.k. studente