Pārlekt uz galveno saturu

Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skola

Pirmo reizi Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) darbu sāks Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skola, kas paredzēta 12. klašu skolēniem, lai iepazīstinātu ar ģeoinformātikas speciālista darbu.

Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skola ir izzinošs, izglītojoši izklaidējošs pasākums 12.klašu skolēniem. Piedalīties ir aicināts katrs skolēns, kurš jūt interesi par ģeoinformātiku un tālizpēti, to pielietojumi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, transporta loģistikā. Jauno ģeoinformātikas speciālistu skola ir laba iespēja iepazīties ar līdzīgi domājošajiem un iegūt informāciju par studijām un pētniecību.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Ģeoinformātika un tālizpēte” ar 2022./2023.studiju gadu tiks īstenota pirmo reizi. Topošajiem studentiem ir ekskluzīva iespēja kļūt par šīs studiju programmas pirmajiem absolventiem.

Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolas organizatori ir Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras pasniedzēji, tādēļ pasākuma gaisotne ir brīva.

Nodarbības plānots organizēt 12.03., 26.03., 09.04. (sestdienās) no plkst. 10:00 - 14:00 Vides un būvzinātņu fakultātē un Jelgavas pils parkā. Nodarbības būs bez maksas.

Izpildot praktiskos skolas uzdevumus, 3 čaklākie un veiksmīgākie uzdevumu veicēji, iegūs iespēju studēt budžeta vietās profesionālā bakalaura studiju programmā „Ģeoinformātika un tālizpēte”.

Katra nodarbība būs veltīta kādai no šādām tēmām: kartogrāfija, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, fotogrammetrija, datorgrafika, bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietošana ģeoinformātikā un tālizpētē, 3D modelēšana un printēšana.

Tev būs iespēja aktīvā un interesantā veidā uzzināt daudz jauna!

Ja Tu jau domā par studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tad šī Tev ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par studijām, nākamajām darba iespējām un iepazīt ģeoinformātikas un tālizpētes specialitātes gaisotni.

Pieteikties Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolas nodarbībām var līdz 9.martam aizpildot pieteikumu.

Pieteikums šeit

Nodarbību grafiks šeit

Kontakti:
Jolanta Luksa, Jauno ģeoinformātiķu un tālizpētes pētnieku skolas vadītāja, e-pasts: jolanta.luksa@llu.lv 

Adrese: LLU Vides un būvzinātņu fakultāte, Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra, 908. kab., Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.