Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti un banku rekvizīti

Vides un būvzinātņu fakultāte
Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63021413
Mobilais tālrunis: 20202256
E-pasts: vbfdek@llu.lv

Studiju maksas iemaksas kvīts paraugs:

Maksātājs: Jūsu vārds un uzvārds, personas kods

Maksātāja banka: (tā, kurā maksājat) parasti Jums nav nekas jāraksta

Saņēmējs: izvēlieties vienu no norādītajiem

LLU reģ. nr. 90000041898

Valsts Kase, TRELLV22

Konta nr. LV29TREL9160030000000

 

AS Swedbank, HABALV22

Konta nr. LV93HABA0001407057173

 

AS Citadele banka, PARXLV22

Konta nr. LV95PARX0002242990005

 

AS DNB banka, RIKOLV2X

Konta nr. LV39RIKO0002930176761

 

Maksājuma mērķis (iemaksas mērķis / pamatojums): Ieņēmumu kods 21351, tās fakultātes nosaukuma saīsinājums, kurā studējat (VBF), studiju forma (pilna vai nepilna laika) un par kuru semestri maksājat. Ja maksā cita persona, tad studenta vārds, uzvārds.

Studiju parāda iemaksas kvīts paraugs: 

Maksātājs: Vārds, Uzvārds, personas kods

Maksātāja banka: (kurā maksā)

Saņēmējs:

Saņēmēja banka: Valsts kase TRELLV22
LLU reģ. nr. 2891101568
Konta nr. LV76TREL9160031000000

Maksājuma mērķis: Ieņēmumu kods 21359 (studiju parāds), OBLIGĀTI ir jānorāda fakultāte, kurā ir studiju kurss, piemēram: Matemātika- ITF, pilna/nepilna laika studijas.