Pārlekt uz galveno saturu

Par fakultāti

Vides un būvzinātņu fakultāte ir vienīgā, kurā sagatavo speciālistus zemes ierīcībā, ainavu arhitektūrā un plānošanā, lauksaimniecības ēku un būvju būvniecībā, kā arī inženierus vides un ūdenssaimniecībā ar zināšanām par lauksaimniecības zemju nosusināšanu un meliorācijas sistēmu hidrotehniskajām būvēm. Fakultātē ir astoņas zinātnisko un praktisko darbu laboratorijas. Divas no tām ir divstāvu modernas telpas, ar plašām funkcionālām iespējām, divas laboratorijas – ūdeņu plūsmu pētīšanai, divas – būvkonstrukciju stiprības un izturības spēju pārbaudei, kompozītmateriālu izstrādei, viena – akustiskā laboratorija un viena – stikla konstrukciju izpētei. Fakultātē studenti strādā ar mūsdienīgām iekārtām, lai spētu izprast un novērtēt dabā pastāvošās likumsakarības un prastu tās pielietot konkrēta projekta risināšanā savā nākotnes darbā. Fakultātē izveidotas prof. Jāņa Biķa un prof. Artura Tramdaha stipendijas studentiem un prof. Viļa Skārda vārdiskā balva inženierzinātnēs, ūdenssaimniecībā un būvniecībā.