Pārlekt uz galveno saturu

Kristaps Siltumēns: es studēju, lai būtu inženieris

Attēla autors: No LLU VBF arhīva

Kristaps Siltumēns studē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes (LLU VBF) vides un ūdenssaimniecības studiju 3.kursā, un šajā pavasarī pieņēmis jaunu izaicinājumu – kļūt par VBF studējošos pašpārvaldes vadītāju.

Vēlos aktivizēt studentu kopienu, jo aizvadītais pandēmijas laiks diemžēl mazinājis jauniešu saikni ar fakultāti. Tāpat stiprināšu sadarbību ar fakultātes vadību, lai iesaistītu studējošos fakultātes attīstības jautājumos,” tā par saviem plāniem stāsta Kristaps.

Viņš pats LLU VBF nonācis pēc Jāņa Poruka vidusskolas, kur mācījies komerczinību novirzienā: 
Vidusskolas beigās es sapratu, ka bizness un komercdarbība nav domāts man. Līdz ar to sāku lūkoties apkārt, lai saskatītu studiju programmas, kas atbilstu manām interesēm.”

LLU virzienā skatīties pamudinājis Kristapa tēvs, kurš savulaik absolvējis šo augstskolu, atzīstot tajā iegūto izglītību par kvalitatīvu un darba tirgum atbilstošu, kā arī novērtējot LLU iekšējo kultūru un sadarbību starp studentiem un mācībspēkiem.

Izskatīju visas LLU piedāvātās studiju programmas un mana uzmanība apstājās pie vides un ūdenssaimniecības. Pirmais iespaids nezin kāpēc bija - mācīšos par zivīm,” smaidot stāsta jaunietis. “Pārāk tālu jau arī nav,” viņš turpina, piebilstot, ka aizraujošāk par lekcijām auditorijās ir praktiskie un laboratorijas darbi, kas ir liela studiju daļa un ļauj praksē pielieto un pārliecināties par teorētiskajām zināšanām. Radošas un interesantas ir prakses – īpaši palikusi prātā prakse pie Lubānas ezera.
Diemžēl, kā lielai daļai, arī Kristapam sarežģītākais studiju posms bijis attālinātās studijas. 

Es studēju, lai būtu inženieris, tāpēc svarīgas un liela daļa no studiju procesa ir praktiskās nodarbības. Cik vien tas bija iespējams, pasniedzēji centās  rast iespēju arī attālinātajā studiju procesā integrēt laboratorijas un praktiskos darbus, tomēr tas nebija viegli.”

Runājot par nākotni, Kristaps pauž, ka pēc bakalaura studijām noteikti turpinās pilnveidot un papildināt zināšanas maģistra studijās. Savukārt savu karjeru viņš saskata zinātnes un pētniecības virzienā. Jāpiebilst, ka aktīvākiem jauniešiem VBF piedāvā jau studiju laikā iesaistīties projektos, ko izmantojis arī Kristaps, tādējādi pārliecinoties, ka viņam patīk ievākt un apstrādāt datus un informāciju, analizēt kopsakarības u.tml.

Pievienots 17/05/2022