Pārlekt uz galveno saturu

Būvkonstrukciju katedra

Būvkonstrukciju katedra

Būvkonstrukciju katedra, realizējot būvju teorijas, būvkonstrukciju un citus saistītos studiju kursus būvniecības un vides un ūdenssaimniecības pamatstudiju un maģistrantūras programmās, kā arī būvzinātnes doktora studiju programmā, dod būtisku ieguldījumu jauno būvinženieru un pētnieku sagatavošanā.

Katedras mācībspēki veic zinātniskos un prakstiskos pētījumus iesaistot maģistrantus un doktorantus, kā arī vecāko kursu pamatstudiju studentus. Mācībspēki sniedz konsultācijas katedrai saistošo būvzinātnes apakšnozaru jautājumos, kā arī veic ekspertīzes.

Īss ieskats katedras vēsturē

Studiju kursi

Zinātniski pētnieciskais darbs

Publikācijas