Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu arhitektūras un plānošanas studentu darbi izvietoti Žagares muižas parkā

Attēla autors: No LLU arhīva

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" studentu izveidotie vides objektus izvieto Žageres muižas parkā.

Projekta LLI-444 Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage viena no aktivitātēm ir īslaicīgas lietošanas ārtelpas elementu izvietošana kultūrvēsturiskās teritorijās, tādējādi paaugstinot vietas atraktivitāti un palielinātu vietas pievilcību no tūristu skatu punkta. LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas programmas atraktīvie studenti ir izveidojuši interesantus ārtelpas elementus no vienkāršiem, viegli pieejamiem materiāliem. Šobrīd Žagares muižas parkā norisinās rekonstrukcijas darbi un parks nav pievilcīgs, tādēļ studentu veidotās instalācijas ir kā veiksmīgs īslaicīgs risinājums apmeklētāju uzmanības piesaistīšanai un parka pievilcības palielināšanai.

One of the activities of the project LLI-444 Integration of new sustainable solutions into cultural heritage / NovelForHeritage is the placement of temporary outdoor elements in cultural and historical areas, thus increasing the attractiveness of the place from the point of view of tourists. Attractive students of the Landscape Architecture and Planning Program of the Latvia University of Life Sciences and Tehnologies have created interesting outdoor elements from simple, easily accessible materials. Currently, reconstruction works are underway in the park of Žagare manor and the park is not attractive, therefore the installations created by students are a successful short-term solution to attract the attention of visitors and increase the attractiveness of the park.

Žagares muižā izvietotas šādas studentu veidotas instalācijas:
          “Atbalsts” (Support);
          “Acīm redzamais – neredzamais”(Visible – Invisible);
          “Dzīves pagriezieni” (Life turns);
         “Esi drosmīgs, veido savu dzīvi pats” (Be brave, shape your life yourself).

Pievienots 17/09/2021