Pārlekt uz galveno saturu

Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border regions (BrownReg)

LAT

Padomju periods Latvijā – Lietuvā iezīmējās ar plašu industrializāciju. Tomēr samazinoties ražošanas apjomiem pēc neatkarības atgūšanas, vairākas ražošanas zonas pilsētās kļuvušas par pamestām teritorijām ar augstu vides piesārņojumu – ražošanas ēku drupām, augsnes piesārņojumu ar ķimikālijām u.c. produktiem. Šīs teritorijas var kļūt par nozīmīgiem publiskās ārtelpas elementiem – parkiem, dzīvojamās apbūves teritorijām u.c.

Projekta mērķis ir, sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un zinātniskajai institūcijai, apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai. Projektā Latvijā – Lietuvā tiks izmantota inovatīva fitoremediācijas metode piesārņotu augšņu attīrīšanai.

Galvenās projekta aktivitātes ietvers: jaunu zināšanu apkopošanu, ieviešanu un popularizēšanu inovatīvai degradēto teritoriju revitalizācijai, sadarbībā ar universitāti un pašvaldībām izstrādājot labās prakses rokasgrāmatu pašvaldību teritoriju plānotājiem, nozares profesionāļiem un sabiedrībai; 3D modelēšanu, teritoriju attīrīšanu un fitoremediācijas pilotteritoriju ierīkošanu un monitoringu piesārņoto augšņu attīrīšanai degradētajās teritorijās Ludzā, Ignalinā un Kupiškos; sabiedrības iesaisti teritoriju sakopšanā. Balstoties uz sadarbības veicināšanu starp zinātniekiem un pašvaldībām, projekta rezultāti sniegs nozīmīgu praktisku, zinātnisku un informatīvu bāzi par inovatīvām, videi draudzīgām degradēto teritoriju revitalizācijas pieejām, kuras būs iespējams izmantot turpmāko degradēto teritoriju revitalizācijas projektu ieviešanai.

Projekta numurs: LLI-325

Struktūrvienības kods: INT8

Sadarbības partneri: Ludzas novada pašvaldība, Kupišķu pašvaldība, Ignalinas pašvaldība

Projekta uzsākšanas datums: 01/03/2018

Projekta beigu datums: 31/08/2019

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets EUR 753 748.03 (no tā ERAF EUR 640 685.80). LLU kopējais budzēts EUR 136 362.07 (no tā ERAF EUR 115 907.70).

Projekta vadītājs: Daiga Skujāne


Pielikumā ievietotas 20.-24.05.2019. BrownReg projekta tematiskā semināra prezentācijas.