Pārlekt uz galveno saturu

Norisināsies seminārs par paliekošo spriegumu problēmām būvkonstrukcijās

Attēla autors: No LLU arhīva

27. februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 LLU Vides un būvzinātņu fakultātes 701. auditorijā (Akadēmijas iela 19) norisināsies vieslekcija - seminārs par paliekošo spriegumu problēmām būvkonstrukcijās, ko vadīs būvkonstrukciju katedras viesprofesors Aleksandrs Rjabčikovs. Semināra valoda – angļu.

Semināra darba kārtība:

  • Paliekošo spriegumu būtība un izcelsme/ Definition, causes and effects of residual stresses
  • Paliekošo spriegumu noteikšanas metodes/ Methods for determination of residual stresses
  • Paliekošo spriegumu mērījumi, praksē balstīti pētījumi (Igaunijas Lauksaimniecības universitātes pētnieku grupas pieredzes kontekstā)/ Examples of measurements of residual stresses, case studies,- basing on the research group experience at Estonian University of Life Sciences including demonstration of measurement devices in operation)
  • Diskusija/ Discussion.

Pasākumā aicināti piedalīties būvniecības programmu diplomandi, maģistranti, doktoranti, kā arī fakultātes mācībspēki un citi interesenti.

Aleksandrs Rjabčikovs 2005.  gadā ir ieguvis doktora grādu inženierzinātnēs un kopš 2006. gada ievēlēts asociētā profesora amatā Mežsaimniecības un lauku inženierijas institūtā struktūranalīzes apakšnozarē. Pašreiz Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansēts projekts “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” (8.2.2.0/18/A/014), kura ietvaros Vides un būvkonstrukciju katedrai ir piesaistīts viesprofesors. Aleksandrs Rjabčikovs konsultēs arī katedras zinātnisko darbu izstrādi.

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir viena no projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm. Projekta mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, veicinot sadarbību ar industriju, kā arī piesaistot doktorantus aktivitātēm. Projekta īstenošana sākās 2019. gada 1.janvārī un noslēgsies 2021.gada 31.decembrī.

Detalizēta informācija par projektu.

Darba kārtība

Pievienots 13/02/2020